Evaluatie Experiment Van Werk Naar Werk: Eindrapport

samenvatting

Het kabinet wil actief initiatieven ondersteunen die meerwaarde kunnen opleveren voor van werk naar werk transities (VWNW) op de arbeidsmarkt. Daarom heeft het kabinet met het Tijdelijk besluit van werk naar werk een experiment gestart waarmee tijdelijk financiële ondersteuning wordt gegeven aan (samenwerkende) werkgevers in regio’s en sectoren. Het doel van dit experiment is te onderzoeken of (samenwerkende) werkgevers, in plaats van UWV, een meer directe rol kunnen spelen bij de herplaatsing van met ontslag bedreigde of recent werkloos geworden werknemers en of dit leidt tot aansprekende resultaten, zoals een groot aantal herplaatsingen en grote(re) betrokkenheid van werkgevers. Hoewel de evaluatie van het Tijdelijk besluit van werk naar werk tot interessante conclusies heeft geleid, heeft het onderzoek uiteraard ook de nodige beperkingen. Een beperking is de representativiteit. De studie van de experimenten betreft – zoals bij aanvang duidelijk was – case studies, dat wil zeggen gevalsstudies gericht op het achterhalen van relevante condities voor succes in bepaalde, specifieke contexten. Dat betekent dat er wel vergeleken kan worden – met inachtneming van de verschillende contexten – maar dat generaliseerbaarheid geen doel is. Hoewel er veel geleerd kan worden uit deze studie op het niveau van de onderzochte projecten en – tot op zekere hoogte – van de vergelijking van projecten, moeten we dus voorzichtig zijn om er te algemene conclusies aan te verbinden. Dat geldt te meer bij vragen waar het aantal deelnemende respondenten per categorie (bijvoorbeeld baanvinders of werkgevers) relatief klein is.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeKrista Visscher ; Maaike de Groot ; Sabine van Eck ; Nicolette van Gestel ; Irmgard Borghouts
organisatieCapgemini Consulting
plaatsUtrecht [etc]
instellingCapgemini Consulting
pagina's98 p.
trefwoordenarbeidsmarkttoelleiding ; werkgevers ; werk naar werk
themaarbeidstoeleiding

werkgevers

publicatieevaluatie_experiment_van_werk_naar_werk.pdf
datum invoer24-01-2013