Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa

samenvatting

Algemeen doel van deze strategie is de emancipatie van mensen met een handicap zodat zij, met name via de eengemaakte markt, hun volle rechten kunnen genieten en ten volle kunnen profiteren van participatie aan de samenleving en aan de Europese economie. Om dit te bereiken en te te zorgen voor effectieve uitvoering van het VN-Verdrag in geheel de EU is consistentie vereist. Deze strategie voorziet in acties op EU-niveau ter aanvulling van de nationale acties en de mechanismen die nodig zijn voor het uitvoeren van het VN-Verdrag op EU-niveau, ook binnen de EU-instellingen. Tevens voorziet zij in de steun die nodig is voor financiering, onderzoek, sensibilisering en verzameling van statistieken en data. Deze strategie richt zich op de opheffing van belemmeringen. De Commissie heeft acht essentiële actieterreinen vastgesteld: toegankelijkheid, participatie, gelijkheid, werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, sociale bewscherming, gezondheid en externe actie. Voor elk terrein worden sleutelacties vastgesteld.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeEuropese Commissie
organisatieEuropese Commissie
plaatsBrussel
instellingEuropese Commissie gehandicapten ; gelijke behandeling ; beleid
pagina's13 p.
publicatievormStrategie
trefwoordenEuropa ; gehandicapten ; gelijke behandeling ; beleid
themaleren omgaan met een beperking
publicatieEuropese_strategie_handicap_2010-2013.pdf
datum invoer13-01-2011