Eindrapportage: Voorspellers van Werkhervatting; Een onderzoek onder Werklozen in Noord-Holland

samenvatting

Om meer maatwerk te kunnen leveren bij de begeleiding van werkzoekenden heeft UWV behoefte aan inzicht in welke kenmerken voorspellend zijn voor een al dan niet snelle werkhervatting. Als deze voorspellers bekend zijn, kan UWV een zo goed mogelijk in-schatting maken van welke klanten wel of niet (snel) hulp nodig hebben bij hun terugkeer naar werk (screening) en op welke kenmerken deze hulp gericht moet zijn (diagnose). Daarmee kan UWV dienstverlening selectief, gericht en transparant inzetten voor werkzoekenden die dat nodig hebben. Kenniscentrum UWV is in samenwerking met UWV WERKbedrijf en de Rijksuniversiteit Groningen het onderzoek naar 'Voorspellers van Werkhervatting' gestart. Met dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de persoons- en situatiekenmerken die van invloed zijn op snel het werk hervatten of langdurig werkloos blijven. Het gaat hierbij om persoons- en situatiekenmerken aan het begin van de werkloosheid. Deze inzichten worden vervolgens vertaald naar een gebruikersvriendelijk en betrouwbaar screenings- en diagnose instrument voor de uitvoering. In het onderzoek wordt gekeken naar zowel de invloed van harde kenmerken (zoals leeftijd, opleiding en geslacht) als zachte, psychosociale, kenmerken (bijvoorbeeld gedrag, geloof in eigen kunnen, ervaren gezondheid) op de kans op werkhervatting.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeHarriët Havinga ; Sandra Brouwer ; Jan M.H. Schellekens ; Roel H. Bakker ; Nienke J. Verheij ; Dorien Steegen
organisatieKenniscentrum UWV ; Rijks Universiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen
plaatsAmsterdam
instellingKenniscentrum UWV
pagina's71 p.
publicatievormRapport
trefwoordenwerkhervatting ; screeningsinstrumente ; diagnoseinstrument ; arbeidsmarkttoeleiding
themaarbeidstoeleiding

assessment

publicatie[voorspellers.pdf
/doc/kennisbank/voorspellers.pdf

]

datum invoer30-03-2012