Eindrapport project Eijsink 'De leerling begeleid' : Nazorg in relatie tot ketenzorg

samenvatting

Het kamerlid A. Eijsink heeft bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2006 een amendement ingediend waarin wordt verzocht een pilot te starten om de nazorg in het praktijkonderwijs beter in beeld te brengen. De pilot heeft tot doel informatie op te leveren over het kader en de voorwaarden waaronder netwerken van gemeenten, scholen en arbeidsmarktinstanties kunnen functioneren. Het amendement is aangenomen. De kaders zijn aangegeven door de minister. De pilot beweegt zich binnen deze kaders. Het Ministerie van OCW heeft het project drie doelstellingen meegegeven.1 Het in kaart brengen van de uitstroom en overdracht in het praktijkonderwijs; 2 Het aangeven hoe maximaal gebruik gemaakt kan worden van instanties en voorzieningen die er voor leerlingen beschikbaar zijn zoals Sociale zaken, gemeenten, CWI en UWV; 3.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeB. Mathijssen ; H. van den Brand ; W. van Gaans ; G. Janssen
plaats's-Hertogenbosch
instellingKPC-groep
pagina's30 p.
doelgroepLeerlingen die aansluitend aan het basisonderwijs een opleiding volgen die direct gericht is op het verkrijgen van een plaats op de arbeidsmarkt, met een IQ tussen de 55 - 80 ; verstandelijk gehandicapten
trefwoordenpraktijkonderwijs ; nazorg ; verstandelijk gehandicapten
themaOnderwijs
publicatiede_leerling_begeleid.pdf
opmerkingenEindverslag
referentie nummer483
datum invoer24-02-2010