Eindrapport Inspelen op de Wet werken naar vermogen

samenvatting

In opdracht van brancheorganisatie Cedris heeft KplusV organisatieadvies de afgelopen maanden bij een aantal SW-bedrijven onderzocht op welke wijze de bedrijfsvoering in elkaar steekt, wat de huidige financiële situatie is en welke strategische vragen nu voorliggen om goed in te kunnen spelen op de toekomst. In dit rapport worden de de vragen besproken en wordt voor de SW-bedrijven een aantal bouwstenen aangegeven om deze vragen in overleg met de gemeenten de komende tijd te gaan beantwoorden. De te maken keuzes zijn mede afhankelijk van de lokale omstandigheden en poli-tiek/ bestuurlijke voorkeuren. Daarnaast wordt de strategiebepaling beschoued als een proces dat samen met de gemeenten moet worden ontwikkeld in plaats van voorafgaand hier-over een standpunt in te nemen. Eerst beschrijven wij in dit rapport het huidige speelveld van het SW-bedrijf. Wij laten enkele karakteristieken zien van de SW-er, het SW-bedrijf, de gemeente en de marktpartijen. Daar-naast schetsen wij hoe een exploitatiebegroting van een SW-bedrijf er uit ziet en op welke wijze de begroting in 2011 onder druk komt te staan. Eerst beschrijven wij in dit rapport het huidige speelveld van het SW-bedrijf. Wij laten enkele karakteristieken zien van de SW-er, het SW-bedrijf, de gemeente en de marktpartijen. Daar-naast wordt geschetst hoe een exploitatiebegroting van een SW-bedrijf er uit ziet en op welke wijze de begroting in 2011 onder druk komt te staan. Vervolgens concentreert het rapport zich op de strategische vragen die hieruit voortvloeien en de consequenties voor de bedrijfsvoering.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeKplusV
organisatieCedris
plaatsUtrecht
instellingCedris
pagina's55 p.
publicatievormRapport
trefwoordenWet werken naar vermogen ; Sw-bedrijven ; toekomstverwachtingen ; gemeenten
themawet- en regelgeving
publicatieinspelen_op-WWNV.pdf
datum invoer16-06-2011