Eindrapport doorontwikkeling Wtcg

samenvatting

In opdracht van het Ministerie van VWS heeft De Praktijk voorstellen gedaan voor de doorontwikkeling en verbetering van de afbakening van de Wtcg. Deze voorstellen hebben met name betrekking op de afbakeningscriteria hulpmiddelengebruik, fysiotherapiegebruik en het gebruik van revalidatiezorg. Doel van de aanpak was het verminderen van fout negatieve en fout positieve inclusies. Hierbij werden de volgende uitgangspunten gehanteerd: het gebruik van gelijk(waardig)e maatstaven, uitvoerbaarheid, eenvoud, uitlegbaarheid, duurzaamheid en het beter aansluiten bij beperkingen. De verschillende deelvragen zijn behandeld in bijeenkomsten met het betreffende vakgebied, waarna de uitkomsten in onderlinge samenhang zijn gebracht. gebracht. Geadviseerd wordt om meerjarigheid als criterium niet toe te passen. Met de voorgaande voorstellen is al een vergaande aanscherping van de criteria gerealiseerd, waarbij vooral het aantal foutpositieve tegemoetkomingen is gereduceerd. De huidige voorstellen leveren een bijdrage aan het verder verbeteren en verfijnen van de afbakening van de Wtcg. Omdat de regeling gebruikt maakt van landelijke databestanden betreffende zorggebruik die niet voor dit doel zijn bijeengebracht, zal de uitvoering van de Wtcg altijd onnauwkeurigheden kennen. Regelmatig onderhoud en bijstellen van de criteria is daarmee onvermijdelijk.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeLiesbeth van Erp ; Saskia Jongeneel–van Eck ; Dietske van der Brugge ; Annemieke Beunk
organisatieDe Praktijk
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
pagina's97 p.
publicatievormRapport
trefwoordenWtcg ; beleid
themaleren omgaan met een beperking
publicatieeindrapport_doorontwikkeling_wtcg.pdf
datum invoer21-03-2012