Effectieve arbeidsparticipatieprojecten: Sleutels tot succes

samenvatting

NSGK voor het gehandicapte kind en het Revalidatiefonds hebben ervaren dat het lastig is (voor derden) om succesvolle projecten of activiteiten te organiseren die jongeren met een handicap of chronische ziekte ondersteunen bij het vinden of behouden van een baan. Wajongeren uiten regelmatig de wens om meer op de arbeidsmarkt te participeren, maar een groot deel slaagt daar (nog) niet in. Anderzijds blijkt het voor projecten die zich richten op arbeidsparticipatie voor deze doelgroep moeilijk om de jongeren te bereiken en aan te trekken. Daarom willen NSGK en het Revalidatiefonds inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op het welslagen van projecten gericht op toeleiding naar en begeleiding op het werk van jongeren met een handicap. Achterliggend doel van beide organisaties is om criteria te bepalen waarmee zij projectaanvragen kunnen beoordelen, aanvragende organisaties kunnen coachen en projecten kunnen initiëren. NSGK en het Revalidatiefonds hebben ervoor gekozen om antwoord te krijgen op hun vragen met behulp van een praktisch veldonderzoek. Een toelichting op de onderozkesaanpak en een overzicht van de gesprekspartners zijn als bijlage toegevoegd.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeGigi Dingler ; Nelleke van Kempen
organisatieNSGK voor het Gehandicapte Kind ; Revalidatiefonds
plaatsAmsterdam
instellingNSGK voor het Gehandicapte Kind
pagina's15 p.
publicatievormRapport
trefwoordenWajongers ; arbeidsmarkttoeleiding ; arbeidsparticipatie ; succesfactoren
themaarbeidstoeleiding

behoud van arbeid

publicatieeffectieve_arbeidsprocessen.pdf
datum invoer16-12-2010