Effecten van het kabinetsvoorstel voor het pgb: Op verzoek van de Tweede Kamerfracties van GroenLinks, PvdA, D66, SP, SGP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren

samenvatting

In deze notitie gaat het CPB primair in op de financiële gevolgen van het kabinetsplan. Eerst wordt de berekening die VWS maakte geschetst, dan de berekening van Per Saldo. Dan volgt de berekeing die het CPB zelf mede op basis van hun berekeningen heeft gemaakt. Voor de vergelijkbaarheid worden voor alle drie hetzelfde rekenschema gehanteerd. Niet altijd zijn goede cijfers beschikbaar. Met dat voorbehoud in gedachten is de conclusie van het CPB dat zonder deze maatregel de pgb uitgaven in 2015 3,5 mld euro zullen bedragen. Dat is 0,2 mld minder dan wat VWS raamt, 0,3 mld euro meer dan de raming van Per Saldo. Volgens de berekening van VWS komende awbz uitgaven door de maatregel 0,9 mld euro lager uit, volgens Per Saldo 0,4 mld hoger. Volgens het CPB bespaart de maatregel 0,6 mld euro. Daarbij is aangenomen dat de groep die zorg in natura gaat ontvangen minder zorg zal krijgen dan zonder de maatregel het geval zou zijn. Door de maatregel verandert het zorgaanbod. Betaalde mantelzorg gaat vrijwel helemaal verdwijnen. Omgerekend naar hele jaren betekent het een verlies van ruim 40 dzd arbeidsjaren mantelzorg. Het wordt deels opgevangen door een toename van de professionele zorg met ruim20 dzd arbeidsjaren. Daarnaast zal de onbetaalde mantelzorg toenemen, met hoeveel is niet nader onderzocht.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeCentraal Planbureau
organisatieCentraal Planbureau
plaatsDen Haag
instellingCentraal Planbureau
pagina's12 p.
publicatievormNotitie
trefwoordenpersoonsgebondenbudget ; beleid ; bezuinigingen ; effectiviteit
themawet- en regelgeving
publicatieeffecten_kabinetsvoorstel_pgb.pdf
datum invoer22-09-2011