Eerst denken en dan doen: over het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het beter benutten van het sociale netwerk

samenvatting

De rede is als volgt opgebouwd: allereerst wordt ingaan op de betekenis van het gezin en de wijze waarop opvoeding is veranderd ten opzichte van enkele decennia geleden. Vervolgens wordt ingezoomd op de sociale omgeving van het gezin. Wat wordt hieronder verstaan, is de begripsdefinitie eigenlijk wel duidelijk? En: wat kan de waarde van de sociale omgeving zijn voor het gezin? Daarna wordt aandacht besteed aan de rol van de overheid. Hoe verhoudt de overheid zich tot het gezin, welke verwachtingen, of misschien meer dwingend geformuleerd, welke eisen stelt de overheid aan het gezin? De betekenis hiervan wordt vertaald voor diegenen die met het gezin werken, waarbij gericht zal worden tot de professional. Tot slot wordt aangegeven hoe bij de vervulling van dit lectoraat aan de genoemde aspecten invulling zal worden gegeven.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeGoos Cardol
organisatieHogeschool Zuyd
plaatsSittard
instellingHogeschool Zuyd
pagina's40 p.
publicatievormRede
trefwoordenopvoeden ; gezin ; sociale netwerken
themaleren omgaan met een beperking
publicatieopvoeden_in_het_publieke_domein.pdf
datum invoer06-03-2012