Eerlijke concurrentie op de re-integratiemarkt

samenvatting

Centrale onderzoeksvraag: In hoeverre is er op dit moment sprake van 'eerlijke concurrentie' tussen re-integratiebedrijven en SW-bedrijven? Voor zover dit niet het geval is en er geen sprake van een gelijk speelveld: hoe is dat gekomen en wat levert het op? De methode die in deze studie is gevolgd bestaat uit drie stappen: Eerst is een uitgebreide desk research gedaan met het doel om de ontwikkelingen op het beleidsterrein van de sociale werkvoorziening en de ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen in kaart te brengen. De tweede stap was een feitenonderzoek. Negen gemeenten zijn bekeken waarbij de afgelopen twee jaar het re-integratiebeleid een politiek thema was. Daarnaast is er een enquête geweest bij re-integratiebedrijven en sw-bedrijven. Tot slot zijn de gemeentelijke casestudies teruggelegd bij gemeenten met de vraag om te controleren of de weergave feitelijk correct is en of men nog aanvullend commentaar wilde leveren. Conclusies en aanbevelingen zijn verwerkt in deze rapportage

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeA. van de Meerendonk
organisatieMagazijn 13 BV
plaatsDen Haag
instellingBoaborea
pagina's54 p.
publicatievormRapport
trefwoordenre-integratiebedrijf ; sociale werkvoorziening ; arbeidstoeleiding ; concurentie ;

re-integratiemarkt

themaarbeidstoeleiding
publicatieeerlijke_concurentie_re-integratiemarkt.pdf
datum invoer22-09-2011