Een vak apart: Werkagenda professionalisering van re-integratie

samenvatting

Alvorens de vraag beantwoord wordt hoe professionalisering kan worden bevorderd, zal dus eerst duidelijk moeten worden wat onder'professionalisering' moet worden verstaan en of (en hoe) het re-integratiewerk zich daartoe kan ontwikkelen. Dit advies is opgesteld na intensieve gesprekken met gemeenten, UWV, reintegratiebedrijven en andere. Aan de hand van literatuur is onderzocht wat professionalisering wel en wat het niet is. Ook is bekeken wat er geleerd kan worden van ervaringen in andere sectoren van maatschappelijke dienstverlening. Van daaruit zijn aanbevelingen geformuleerd over de verdere ontwikkeling van kennis, vakmanschap en de aansturing daarvan. Het is echter niet zo dat er een 'beste' en/of 'enige' route is om professionalisering te bevorderen. Partijen zullen zelf de keuzes moeten maken of en hoe ze vorm en inhoud geven aan het proces van professionalisering. In deze werkagenda worden geen specifieke begeleidingsstijlen, methodieken of instrumenten aangeprezen. Wel wordt beschreven waarom het van belang is dat er ten aanzien van die stijlen, methodieken en het gebruik van instrumenten, keuzes worden gemaakt. Doel van deze werkagenda is het verder brengen van de discussie over dit thema en het verder aanjagen van professionaliseringsinitiatieven.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeRaad voor Werk en Inkomen
organisatieRaad voor Werk en Inkomen
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
pagina's29 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenre-integratie ; professionalisering
themaintermediairs

arbeidstoeleiding

publicatieeen_vak_apart.pdf
datum invoer25-01-2012