Een stevig fundament: Evaluatie van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg

samenvatting

Dit advies sluit aan bij ontwikkelingen in de JGZ, de stelselherziening jeugd, veranderende opvattingen van ouders, veranderende opvattingen over gezondheid en ziekte en veranderingen in de context van kinderen binnen gezinnen en in hun leefomgeving. 

Bij de stelselherziening jeugd komt alle zorg voor jeugd onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.Ten aanzien van de jeugdgezondheidszorg is ervoor gekozen om een preventief basispakket, met activiteiten die uit volksgezondheidsbelang aangeboden moeten worden aan alle kinderen, op te nemen in de Wet publieke gezondheid. 

De staatssecretaris van VWS heeft de Commissie Evaluatie Basistakenpakket JGZ ingesteld om op basis van de stand van de wetenschap en maatschappelijke ontwikkelingen het huidige basistakenpakket JGZ te evalueren en te adviseren over een nieuw preventief basispakket JGZ. In dit advies doet de commissie hiervoor een voorstel.

Er is gekeken naar het huidige wettelijk kader en de aansluiting bij de concept Jeugdwet. Ook heeft de commissie TNO, NJi en NCJ gevraagd de wetenschappelijke onderbouwing van het basistakenpakket JGZ te beschrijven.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeCommissie evaluatie basistakenpakket JGZ
organisatieCommissie evaluatie basistakenpakket JGZ
plaatsDen Haag
instellingCommissie evaluatie basistakenpakket JGZ
pagina's57 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenjeugdgezondheidszorg ; basistaken ; gemeenten ; advies
themajeugdzorg
publicatieeen_stevig_fundament_JGZ.pdf
datum invoer14-03-2013