Een stap in de goede richting?: evaluatie Wet Participatieplaatsen; Eindrapport

samenvatting

Vanaf januari 2009 hebben gemeenten en UWV de mogelijkheid om het re-integratieinstrument participatieplaatsen in te zetten. Dit is geregeld in de Wet Participatieplaatsen en de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP). Participatieplaatsen zijn bedoeld voor uitkeringsgerechtigden met een kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces tengevolge van persoonlijke werkbelemmeringen en die daardoor vooralsnog niet bemiddelbaar zijn op de arbeidsmarkt. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben Research voor Beleid en EIM de Wet Participatieplaatsen en het onderdeel participatieplaatsen uit de Wet STAP geëvalueerd. Het rapport dat nu voor u ligt geeft inzicht in de effecten in de praktijk, de doeltreffendheid en de toegevoegde waarde voor gemeenten en het UWV.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeSuzanne Bouma ; Mickey Folkeringa ; Lennart de Ruig ; Sjaak Vendrig
organisatieResearch voor Beleid ; EIM
plaatsZoetermeer
instellingResearch voor Beleid
pagina's67 p.
publicatievormEvaluatie
trefwoordenparticipatieplaatsen ; evaluatie ; gemeenten ; UWV ; arbeidsmarkttoeleiding ; re-integratie ; statistiek ; Wet Participatieplaatsen
themaarbeidstoeleiding
publicatieeindrapport_evaluatie_wet_participatieplaatsen.pdf
datum invoer11-07-2012