Een sluitende jeugdzorgketen: Onderzoek naar de aansluiting van de geïndiceerde jeugdzorg en het gemeentelijk jeugdbeleid

samenvatting

Gemeenten hebben nieuwe werkwijzen/projecten met betrekking tot de aansluiting jeugdbeleid. jeugdzorg, maar ook reeds bestaande werkwijzen/projecten, tot werkplaats benoemd. Oberon heeft onderzoek gedaan naar deze werkplaatsen. Belangrijkste doel van dit onderzoek was het zichtbaar maken van de effectiviteit van de werkplaatsen. Aan de hand van gegevens die de gemeenten verstrekt hebben, is gekeken naar welke werkplaatsen succesvol waren en wat de knelpunten waren. Verder is gekeken naar de oplossingen die ervoor gezorgd hebben dat de werkplaatsen nog beter zijn gaan lopen. Het onderzoek leverde een algemeen beeld op van alle werkplaatsen samen. Het programmaministerie voor Jeugd en Gezin heeft Oberon vervolgens gevraagd om een aanvullend onderzoek uit te voeren, dat meer de diepte in gaat door ook betrokken partijen te bevragen en per werkplaats een kort beeld te schetsen van de gekozen aanpakken, van oplossingen, successen en knelpunten. Deze rapportage doet hiervan verslag.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeOberon
organisatieOberon
plaatsDen Haag
instellingMinisterie voor Jeugd en Gezin
pagina's55 p.
publicatievormRapport
trefwoordenjeugdzorg ; arbeid ; evaluatie ; gemeenten
themajeugdzorg
publicatieeen_sluitende_zorgketen.pdf
datum invoer23-03-2010