Een regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Meedoen naar vermogen, belonen van inzet

samenvatting

In deze notitie schetst Divosa de contouren en argumenten voor één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat heeft twee redenen: Meer mensen laten participeren. Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt geeft betere kansen op werk voor mensen die niet in staat zijn op eigen kracht hun salaris voor een werkgever terug te verdienen of op een andere manier te participeren. Het maakt bovendien een einde aan een onterecht onderscheid tussen groepen met een verschillende achtergrond, die in hun afstand tot de arbeidsmarkt niet sterk van elkaar verschillen; Kosten besparen. Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt biedt betere kansen om kosten te besparen en maatschappelijke baten te genereren. En dat is van belang in een tijd waarin rijksuitgaven worden heroverwogen en een grote druk zal ontstaan op de publieke uitgaven.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeDivosa
organisatieDivosa
plaatsDen Haag
instellingDivosa
pagina's9 p.
trefwoordenbeleid ; voorzieningen ; arbeidsmarkt ; arbeidsparticipatie
themawet- en regelgeving
publicatieheroverwegingen_regelingen.pdf
datum invoer24-03-2010