Een markt in beweging: Ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de re-integratiemarkt

samenvatting

RWI wenst meer zicht te krijgen met name op de aanbodzijde van de re-integratiemarkt. Aan AStri werd de opdracht gegeven om daartoe een onderzoek uit te voeren. Daarin zou, naast een algemene beschrijving van ontwikkelingen en trends aan de aanbodzijde, specifieke aandacht worden gewijd aan enkele (deel)thema's: de samenloop van inburgering en re-integratie, de inspanningen voor arbeidsgehandicapten en het inspelen op de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Het voorliggende rapport bevat de uitkomsten van dit onderzoek. Grotendeels zijn deze gebaseerd op een onderzoek onder de aanbieders door middel van een internetenquête begin 2008, waaraan ruim 1.000 aanbieders hebben deelgenomen. Overzien we de ontwikkelingen op de re-integratiemarkt, dan is een tendens naar kleinschaligheid waarneembaar. Aan de aanbodzijde is een toevloed van nieuwe, veelal kleine spelers; aan de kant van opdrachtgevers wordt de inkoop vaak op kleinere leest geschoeid.

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeT.J. Veerman, V. Veldhuis, M.C.M. Aerts, J.W. van Egmond
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen RWI
pagina's248 p.
doelgroepre-integratiemarkt
trefwoordenre-integratiemarkt
themaIntermediairs
publicatieeen_markt_in_beweging.pdf
opmerkingenOnderzoek ; trendrapportage
referentie nummer480
datum invoer24-02-2010