Dyslexie en dyscalculie in het voortgezet onderwijs: herhaalde meting

samenvatting

In het voorjaar van 2012 voerde KPC Groep een quickscan uit onder alle scholen voor voortgezet onderwijs om in beeld te krijgen van het effect van de veranderingen in de exameneisen op leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring. 

Deze quickscan is een herhaling van het onderzoek dat in het najaar van 2010 is uitgevoerd over het schooljaar 2009-2010. Met deze herhaling over het schooljaar 2010-2011 (examenjaar 2011) wil het Ministerie van OCW een beeld krijgen van de veranderingen die sinds het schooljaar 2009-2010 (examenjaar 2010) zijn opgetreden in het aantal dyslexie- en dyscalculieverklaringen, de genomen maatregelen voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie en de gevolgen van de verzwaarde exameneisen voor de slaagkans van leerlingen met een dyslexieverklaring. 

De quickscan is uitgevoerd door middel van een internetenquĂȘte waaraan 274 vestingen van scholen die vmbo (BB, KB, GL en TL), havo en/of vwo examens afnemen, deelnamen.
Deze vestigingen leverden de individuele examengegevens van 2.904 leerlingen met een dyslexieverklaring. De resultaten van deze quickscan geven inzicht in de maatregelen die scholen treffen voor hun (eindexamen)leerlingen met dyslexie of dyscalculie en de veranderingen die daarin zijn opgetreden sinds het schooljaar 2009-2010. Er blijken maar heel weinig veranderingen te zijn opgetreden tussen schooljaar 2009-2010 en 2010-2011. Dit geldt ook voor de gevolgen van de verzwaring van de exameneisen voor individuele leerlingen. 

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeL. Sontag ; M. Donker
organisatieKPC Groep
plaats's-Hertogenbosch
instellingKPC Groep
pagina's26 p.
publicatievormRapport
doelgroepKPC Groep
trefwoordendyslexie ; dyscalculie ; vootgezet onderwijs ; statistiek
themaonderwijs
publicatiehttp://werkhoezithet.ytest.nldoc/kennisbank/dyslexie_dyscalculie_voortgezet_onderwijs.pdf
datum invoer11-07-2012