Duurzame inzetbaarheid: Inventarisatie van doelgroepen en de noodzaak tot scholing

samenvatting

De Raad voor Werk en Inkomen heeft TNO gevraagd om een actueel inzicht te verschaffen in groepen werknemers met een relatief kwetsbare arbeidsmarktpositie en hun scholingsnoodzaak en -behoeften. Dit inzicht ontbreekt nog, maar het kan wel helpen bij het verder vormgeven aan landelijk, regionaal en sectoraal scholingsbeleid. 

Passende scholing zou, gezien de aard van de kwetsbaarheid van groepen werknemers, de inzetbaarheid van deze groepen werknemers wellicht kunnen versterken en verduurzamen. Centrale conclusie uit dit onderzoek is dat bij de onderzochte kwetsbare groepen scholing zeker noodzakelijk is voor het kunnen versterken van de arbeidsmarktpositie. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het kunnen beschikken over basisvaardigheden, goede beheersing van de Nederlandse taal en sociale en communicatieve vaardigheden. 

Verondersteld wordt dat de versterking van deze basisvaardigheden de mondigheid, assertiviteit en het zelfbewustzijn versterken (empowerment). Daarop volgt dan in eerste instantie het bijhouden van vakkennis en vaardigheden, werken aan flexibiliteit, aanpassingsvermogen en toekomstgerichtheid en het stimuleren van individuele mogelijkheden voor groei, bijvoorbeeld gericht op meer leidinggevende taken (coaching, begeleiding en instrueren) of specialisaties in verschillende richtingen. 

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeJ. Sanders ; L. Keijzer ; E. van Wijk ; G. Geuskens
organisatieRaad voor Werk en Inkomen ; TNO
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Werk en Inkomen
publicatievormRapport
trefwoordenscholingsbehoefte ; onderwijs ; kwetsbare groepen ; statistiek
themaonderwijs
publicatiewerkhoezithet.ytest.nl/doc/kennisbank/duurzame_inzetbaarheid.pdf
datum invoer12-12-2011