Doorstroomatlas vmbo: De onderwijsloopbanen van vmbo'ers in kaart gebracht

samenvatting

Deze Doorstroomatlas geeft inzicht in de onderwijsloopbanen van vmbo'ers. In deze Doorstroomatlas kunt u aan de hand van feiten en cijfers zien dat het vmbo jongeren volop mogelijkheden biedt om door te stromen naar verschillende vervolgopleidingen, om zo het beste uit zichzelf te halen. Groepen vmbo'ers zijn meerdere jaren gevolgd, om zo informatie te krijgen over de opleidingen die zij volgen op het vmbo en het mbo en over hun studiesucces. 

In deze atlas worden een aantal duidelijke ontwikkelingen binnen het vmbo gezien. Zo zien we dat jongeren steeds vaker vmbo-opleidingen volgen met een breder voorbereidend karakter. Ook kiezen relatief meer vmbo-leerlingen voor de gemengde en theoretische leerweg en halen leerlingen steeds hogere diploma's. Het percentage leerlingen dat met een diploma het vmbo verlaat, is de afgelopen jaren gestegen, evenals het percentage leerlingen dat na het vmbo doorstroomt naar een vervolgopleiding. Vmbo'ers stromen na hun opleiding meestal door naar een inhoudelijk verwante mbo-opleiding. Wat hierbij opvalt, is dat leerlingen die hiervoor kiezen gemiddeld vaker en sneller een diploma halen op mbo-niveau 2, 3 of 4, dan leerlingen die kiezen voor een niet-verwante vervolgopleiding. 

Dit onderstreept het belang van heldere en eerlijke studievoorlichting en juiste studiekeuze en een soepele overgang tussen de vmbo- en mbo-opleiding. Een andere positieve ontwikkeling is dat veel vmbo-leerlingen uiteindelijk een diploma halen op een hoger mbo-niveau dan waarop ze zijn ingestroomd. Ongeveer een kwart van de leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg haalt uiteindelijk een diploma op niveau 3 of 4 op het mbo. Vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg haalt zelfs een derde van de leerlingen een niveau 4 diploma.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
organisatieMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
plaatsDen Haag
instellingMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
pagina's212 p.
publicatievormAtlas
trefwoordenonderwijs ; vmbo ; statistiek ; doorstromen
themaonderwijs
publicatiedoorstroomatlas_vmbo.pdf
datum invoer11-07-2012