Doe maar gewoon: Een exploratief onderzoek vanuit een leerplankundig perspectief

samenvatting

Dit onderzoek heeft gekeken naar de mate van succesvolheid van de integratie van leerlingen met een beperking in het regulier voortgezet onderwijs. Hoe gaat het met de betreffende leerlingen en waar lopen docenten tegenaan? Zijn ouders tevreden en zijn scholen voldoende in staat de juiste randvoorwaarden te creëren? 

In gesprekken met leerlingen die in aanmerking komen voor een 'rugzakje', kwam een beeld naar voren van jongeren die weliswaar een beperking hebben, maar die tegelijkertijd blijk gaven van een groot doorzettingsvermogen. De hobbels die ze op hun pad zijn tegengekomen om zich te kunnen handhaven in het regulier onderwijs en met name het overwinnen daarvan, maakt hen speciaal in de positieve zin van het woord. 

Onmiddellijk na de leerlingen volgen de ouders. Verhalen die zij te vertellen hadden, lieten een wereld zien van zoeken: naar wat er met hun kind aan de hand is, hoe daarmee om te gaan, naar het vinden van de juiste hulp en ten slotte naar het vinden van de meest geschikte school. Lang niet altijd is die zoektocht van een leien dakje gegaan. Integendeel, de opmerking 'van het kastje naar de muur gestuurd worden', is vaak gehoord. 

Op alle scholen kwamen we bevlogen docenten, afdelingsleiders, directies en leerling begeleiders tegen. Zij maken zich sterk voor het creëren van de nodige randvoorwaarden om deze leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden. Onderwijs is mensenwerk, dat blijkt telkens weer als het gaat om het onderwijs aan kinderen met een beperking. De rol van de docent als coach in het leven van opgroeiende volwassenen, is in toenemende mate van belang. 

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeN. Boswinkel ; A.B. van Leeuwen
organisatieStichting leerplanontwikkeling ; SLO
plaatsEnschede
pagina's176 p.
trefwoordenonderwijs regulier ; gehandicapten ; ervaringen ; leerlingen ; ouders ; docenten
themaonderwijs
publicatiewerkhoezithet.ytest.nl/doc/kennisbank/doe_maar_gewoon.pdf
datum invoer06-09-2012