Divosa-monitor 2011 - deel 1: Grenzen verleggen; Sociale diensten en participatiebevordering

samenvatting

Divosa geeft met het eerste deel van de Divosa-monitor 2011 inzicht in de inzet van sociale diensten op het terrein van re-integratie en participatie. Verder brengt de Monitor het bijstandsbestand zelf en de ontwikkeling ervan in kaart. Maar de Monitor kijkt ook vooruit. De bezuinnigingen komen eraan: waar vallen de klappen bij sociale diensten? De uitkomsten in deze monitor zijn gebaseerd op de resultaten van een enquête onder managers/directeuren van sociale diensten in Nederland. Aan het onderzoek hebben 133 sociale diensten deelgenomen, die samen 213 gemeenten vertegenwoordigen. Door de hoge respons onder de grote steden dekken de respondenten 84% van het totale bijstandsbestand. Onder kleinere gemeenten ligt de respons lager, zodat de resultaten voor deze groep indicatief zijn. Deze monitor geeft op landelijk niveau een representatief beeld. In de bijlage is een uitgebreide responsverantwoording opgenomen

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeDivosa
organisatieDivosa
plaatsUtrecht
instellingDivosa
pagina's59 p.
publicatievormMonitor
trefwoordenGemeenten ; Sociale diensten ; Nederland ; bijstandsuitkeringen ; statistiek
themawet- en regelgeving
publicatiedivosa_monitor_2011_1.pdf
datum invoer16-06-2011