Definitief advies over het Wmo budget huishoudelijke hulp voor 2011

samenvatting

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt twee keer per jaar advies uit aan het bestuurlijk overleg tussen het rijk en gemeenten over de hoogte van het macrobudget voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het definitief advies over het macrobudget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor huishoudelijke hulp is samengesteld uit:
een bindend advies over de vaststelling van het macrobudget huishoudelijke hulp voor het jaar 2011 op basis van indexering van de realisatie in het jaar 2009
een niet-bindend advies over de toereikendheid van het berekende budget huishoudelijke hulp voor het jaar 2011, met het oog op ontwikkelingen in het beleid en de maatschappij
een niet-bindend advies over de macro-omvang van het totale Wmo-budget en de effecten van het compensatiebeginsel en de persoonsgebonden budget (pgb-) verplichting op de verstrekte voorzieningen
een niet-bindend advies over de mogelijke ontoereikendheid van het verdeelmodel voor de verdeling van het macrobudget huishoudelijke hulp over de gemeenten.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeAb van der Torre ; Evert Pommer
organisatieSociaal en Cultureel Planbureau
plaatsDen Haag
instellingSociaal en Cultureel Planbureau
pagina's68 p.
publicatievormAdvies
trefwoordenWMO ; huishoudelijke hulp ; beleid ; statistiek ; arbeidsrehabilitatie 
themawet- en regelgeving
publicatieWMO_advies_2011.pdf
datum invoer27-09-2010