Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen: Rapportage participatiemonitor 2011

samenvatting

Dit rapport gaat over de deelname aan de samenleving van drie groepen burgers: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en ouderen (ouder dan 65 jaar). 

De gebieden van maatschappelijke participatie die in dit rapport worden beschreven zijn: wonen en het gebruik van voorzieningen in de buurt, mobiliteit, werk, opleiding, vrije tijdsbesteding en sociaal contact. Gegevens hierover zijn verzameld in drie verschillende Panels: het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten, het Panel Samen Leven en het Consumentenpanel Gezondheidszorg. 

Bij alle drie de groepen zijn aan de mensen zelf vragen gesteld over hun participatie. Bij mensen met een verstandelijke beperking zijn ook de naaste (familie, goede bekenden) bevraagd. De participatie van mensen met een beperking wordt sinds 2006 jaarlijks gemeten, de participatie van ouderen sinds 2009. Over het algemeen is de participatie van mensen met een lichamelijke beperking vanaf 2006 niet toe- of afgenomen. Op de afzonderlijke gebieden is ook geen toe- of afname te zien, behalve op één deelgebied; het percentage mensen met een lichamelijke beperking dat dagelijks buitenshuis komt is licht gedaald.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeT. Meulenkamp ; L. van der Hoek ; M. Cardol
organisatieNivel
plaatsUtrecht
instellingNivel
pagina's132 p.
publicatievormRapport
trefwoordenparticipatie ; lichamelijk gehandicapten ; verstandelijk gehandicapten ; ouderen ; wonen ; voorzieningengebruik ; sociale omgeving ; arbeid ; mobiliteit ; vrijetijdsbesteding ; opleiding ; onderwijs ; statistiek
themaleren omgaan met een beperking
publicatierapportage_participatiemonitor_2011.pdf
datum invoer05-10-2011