Decentralisatie betekent transitie en transformatie: Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning

samenvatting

Met deze publicatie wil het TransitieBureau Begeleiding in de Wmo met name gemeenten onderteunen bij het gemeentelijke vernieuwingsproces dat nodig is om invulling te geven aan de decentralisatie begeleiding. De inzichten zijn vooral van belang voor de fase van visievorming en strategische keuzes. Maar de inzichten in deze publicatie zijn ook relevant voor andere stappen van het stappenplan decentralisatie van extramurale begeleiding. In dit stappenplan zijn de volgende fasen te onderscheiden: 1. Inventarisatie en analyse, 2. Visie en keuzen, 3. Verwerking aanpak en keuzen, 4. Implementatie. Gemeenten die deze fasen doorlopen in de aangegeven tijdsvlakken, zijn goed voorbereid op de decentralisatie. Deze publicatie kan ook informatief zijn voor aanbieders en ciëlnten(organisaties) om inzicht te krijgen in een vernieuwende werkwijze.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeAndersson Elffers Felix, AEF
organisatieTransitieBureau Begeleiding inde Wmo ; Andersson Elffers Felix
plaatsDen Haag
instellingTransitieBureau Begeleiding inde Wmo
pagina's36 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordendecentralisatie ; begeleiding ; WMO ; gemeenten ; beleid
themawet- en regelgeving
publicatiedecentralisatie_betekent_transitie_transformatie.pdf
datum invoer09-03-2012