De Wijkzuster terug in West-Brabant: worden we er beter van?; Een onderzoek naar de naatschappelijke kosten en baten Kruisvereniging West-Brabant

samenvatting

Zowel in West-Brabant als landelijk loopt momenteel een discussie omtrent permanente bekostiging van de wijkzuster/wijkverpleegkundige. De kruisvereniging vermoedt dat de wijkzuster leidt tot besparingen en heeft in dit kader BMC gevraagd onderzoek te verrichten naar maatschappelijke kosten en baten. Het onderzoek maakt gebruik van een model waarin interventies van de wijkzuster leiden tot effecten in het cliëntsysteem en bij verschillende instanties. Deze effecten zijn gekwantificeerd aan de hand van een steekproef van 54 dossiers. Aan de hand van gesprekken met de wijkzusters is inzicht verkregen in onder meer de zorghistorie, de totstandkoming van het contact met de wijkzuster, uitgevoerde werkzaamheden, gerealiseerde resultaten en het nulalternatief ('wat was er anders gebeurd'). Met behulp van onder meer CIZ-indicaties en wegingsfactoren van verschillende aandoeningen is een vertaling gemaakt naar besparingen (in euro's) en verbeteringen in kwaliteit van leven (in QALY's = Quality Adjusted Life Years).

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeE.H. van der Meer
organisatieBMC
plaatsAmersfoort
instellingBMC
pagina's46 p.
publicatievormRapport
trefwoordenwijkverpleging ; kosteneffectiviteit ; thuiszorg
themaleren omgaan met een beperking
publicatiekosten-baten_wijkzuster.pdf
datum invoer04-10-2011