De Wet Werken naar Vermogen: Handreiking voor een intensieve en duurzame samenwerking tussen gemeenten en MEE

samenvatting

Naar verwachting treedt de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) op 1 januari 2013 in werking. Gemeenten worden hiervoor primair verantwoordelijk. Door de maatregelen die voortvloeien uit de WWnV, veranderen de verantwoordelijkheden voor de toeleiding naar werk, ook voor mensen met een beperking. Bovendien hebben zij ook te maken met allerlei andere kabinetsmaatregelen. Zoals de decentralisatie van de begeleiding en dagbesteding, de invoering van Passend Onderwijs, de PGB-maatregel, de IQ-maatregel en de decentralisatie van de jeugdzorg (inclusief de jeugd_GGZ en jeugd-LVG). De gevolgen van deze maatregelen zijn van invloed op de kansen op een werkplek voor mensen met een beperking. Deze handreiking geeft een beeld van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van gemeenten en hoe MEE Nederland gemeenten kunnen ondersteunen bij het invullen van deze verantwoordelijkheden voor mensen met een beperking.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeHenk Kramer ; Daniëlle Gorgels ; Kyra van der Meulen ; Annette Abels
organisatieMEE Nederlands
plaatsUtrecht
instellingMEE Nederlands
pagina's23 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordenMEE ; gemeenten ; samenwerking ; WWNV ; Wet Werken naar Vermogen
themaarbeidstoeleiding

leren omgaan met een beperking

publicatiemee_handreiking_wwnv.pdf
datum invoer03-04-2012