De werking van de Leerlinggebonden Financiering in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs : Samenvatting van de resultaten

samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de werking van de Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF) in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

De scholen zijn overwegend positief over de plaatsing van LGF-leerlingen. In dit onderzoek heeft 84% van de LGF-leerlingen die aan dit onderzoek deelnamen aantoonbaar een handelingsplan. In het voortgezet onderwijs worden geen cognitieve verschillen gevonden tussen de LGF-leerlingen en hun klasgenoten. De samenhang tussen contextfactoren en de ontwikkeling van de LGF-leerlingen kon alleen voor het basisonderwijs worden onderzocht. Het blijkt dat de verschillen tussen de LGF-leerlingen op cognitief, sociaal-emotioneel en gedragsmatig gebied die in dit onderzoek zijn geconstateerd, wel samenhangen met gezinskenmerken, maar niet met kenmerken van de klas en de kwaliteit van het handelingsplan van de LGF-leerling. 

typepublicatie
jaar2008
verantwoordelijkeL. Sontag, ... [et al.]
plaatsTilburg
instellingIVA
doelgroepErvaringen rugzakje
trefwoordenleerlinggebonden budget ; basisonderwijs ; voortgezet onderwijs
themaOnderwijs
urlwww.passendonderwijs.nl/files/media/samenvatting%20IVArapport.pdf
opmerkingenBeleidsstuk
referentie nummer472
datum invoer29-09-2009