De Staat van het Onderwijs : Onderwijsverslag 2007-2008

samenvatting

Net als voorgaande jaren bieden de meeste scholen in 2007/2008 onderwijs van voldoende kwaliteit. Dat wil zeggen dat leerlingen voldoende presteren en dat er geen ernstige tekortkomingen in het onderwijsleerproces zijn. Leerlingen in het Nederlandse basisonderwijs en voortgezet onderwijs presteren ruim boven het internationale gemiddelde, hoewel ze niet meer tot de top 5 behoren. Dat ligt enerzijds aan betere prestaties van andere landen, anderzijds aan dalende lees- en rekenvaardigheden in Nederland. Goed presteren is niet vanzelfsprekend en blijvende bewaking van het onderwijs is dan ook nodig. 

De inspectie vraagt in dit Onderwijsverslag aandacht voor twee relatief nieuwe thema's:

  • het onderwijs aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dit onderwijs heeft nog te vaak onvoldoende kwaliteit en is te weinig effectief;
  • de kwaliteit van examinering. Scholen en besturen waarborgen deze onvoldoende, waardoor de betrouwbaarheid van diploma's onder druk komt te staan.

Daarnaast bouwt de inspectie voort op thema's uit het Onderwijsverslag van vorig jaar:

  • de wenselijkheid van opbrengstgericht werken om de basisvaardigheden bij taal en rekenen te bevorderen;
  • het realiseren van voldoende onderwijstijd;
  • de zwakke en zeer zwakke scholen;
  • uitval en rendement in het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs.
typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeInspectie van het Onderwijs
instellingInspectie van het Onderwijs
pagina's309 p.
doelgroepJongeren
trefwoordenOnderwijs, Nederland
themaOnderwijs
publicatiestaat_onderwijs.pdf
referentie nummer469
datum invoer16-02-2010