De sociale staat van Nederland 2011

samenvatting

Dit is de zesde aflevering van 'De sociale staat van Nederland', een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het beschrijft en analyseert de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en van verschillende groepen daaruit aan de hand van kerncijfers over zaken als onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid, huisvesting en woonomgeving. Ook het oordeel van de burgers wordt beschreven. Hoe waarderen zij hun bestaan, hoe tevredenheid zijn zij met hun leven in het algemeen, of met specifieke aspecten van hun leefsituatie? 

Om de huidige sociale situatie te kunnen beoordelen, worden vergelijkingen gemaakt met de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar en met de landen om ons heen. Er wordt ook aandacht besteedt aan afzonderlijke groepen. De mogelijkheden, kansen en preferenties die mensen hebben voor de inrichting van hun leven verschillen immers en zijn gerelateerd aan hun leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, mate van (in)validiteit, etnische herkomst en financiële positie.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeRob Bijl ; Jeroen Boelhouwer ; Mariëlle Cloïn ; Evert Pommer
organisatieSociaal en Cultureel Planbureau
plaatsDen Haag
instellingSociaal en Cultureel Planbureau
pagina's352 p.
publicatievormRapport
trefwoordenNederland ; statistiek ; onderwijs ; arbeid ; inkomen ; gezondheid ; vrijetijdsbesteding ; maatschappelijke participatie ; veiligheid ; huisvesting ; woonomgeving ; kwaliteit van leven
themaleren omgaan met een beperking
publicatiesociale_staat_Nederland_2011.pdf
datum invoer05-12-2011