= De raad in stelling: het spoorboekje; Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de
richting bij de decentralisaties =

samenvatting

Door de voorgenomen decentralisaties ontvangen gemeenten belangrijke taken in het sociale domein. Het rijk legt de invulling en uitvoering van deze taken bij de gemeenten neer en voegt daar een aanzienlijk budget bij. Politieke sturing in het sociale domein In dit spoorboekje wordt ingegaan op de mogelijkheden die gemeenteraden hebben om invloed uit te oefenen op het vast te stellen beleid in het sociale domein op lokaal niveau, alsmede op de samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van dat beleid. Dit spoorboekje begint met een reflectie op de landelijke politiek en de (beperkte) rol die raadsleden daarin kunnen vervullen. Vervolgens wordt afgedaald naar het lokale niveau en worden er concrete handvatten gegeven. Daarbij wordt gevolgd de chronologie van samenwerking en stil gestaan bij de drie rollen van de gemeenteraad. In paragraaf 3 gaat het over de kaderstellende rol van de gemeenteraad voorafgaand aan de samenwerking. Paragraaf 4 behandelt het regionale niveau: er is inmiddels gekozen voor samenwerking. In deze paragraaf gaar het over de rol die de gemeenteraad speelt bij de inrichting van het samenwerkingsverband. In paragraaf 5 wordt stilgestaan bij de controlerende rol van de gemeenteraad. Paragraaf 6, de laatste paragraaf, gaat over de wijze waarop de gemeenteraad op het lokale niveau inhoud kan geven aan zijn volksvertegenwoordigende taak.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeIna Middelkamp ; Josee Gehrke ; Gert-Jan Fokkema ; Annet ten Hoff ; Jellie van Hoppe ; Cor Onderwater ; Roelof van der Veen
organisatieVereniging Nederlandse Gemeenten
plaatsDen Haag
instellingVereniging Nederlandse Gemeenten
pagina's16 p.
publicatievormRapport
trefwoordensociale domein ; gemeentelijk beleid ; decentralisatie ; samenwerkingsverbanden ; lokaal ; regionaal
themaintermediairs
publicatiespoorboekje_raad_in_stelling.pdf
datum invoer18-06-2013