De opmars van het pgb: De ontwikkeling van het persoonsgebonden budget in nationaal en internationaal perspectief

samenvatting

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat kan worden gebruikt om professionele of niet-professionele zorg mee in te kopen. Het pgb is een substituut voor zorg in natura. Zowel het gebruik van het pgb als van zorg in natura is de afgelopen jaren flink gestegen. Het aantal pgb-cliënten groeide echter veel harder (28% per jaar) dan het aantal gebruikers van zorg in natura (1,3% per jaar). In dit rapport wordt de sterke groei van het pgb nader in kaart gebracht en verklaard. De opmars van het PGB geeft verder een overzicht van de bestaande Nederlandse literatuur, plaatst de ontwikkeling van het pgb in internationaal perspectief. Tenslotte gaat het rapport ook in op de vraag of en in hoeverre het pgb tot een nieuwe zorgvraag heeft geleid.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeKlarita Sadiraj ; Debbie Oudijk ; Hetty van Kempen ; John Stevens
organisatieSociaal en Cultureel Planbureau
plaatsDen Haag
instellingSociaal en Cultureel Planbureau
pagina's74 p.
trefwoordenpersonsgebonden budget ; statistiek AWBZ
themawet- en regelgeving
publicatieopmars_van_het_pgb.pdf
datum invoer10-05-2011