De ontwikkeling tot professional van het Centrum voor Jeugd en Gezin: Over de taken,competenties en de leerstrategiën van CJG-professionals

samenvatting

In het voorjaar van 2010 publiceerde het Ministerie voor Jeugd en Gezin de brochure "Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin". Daarin vat het ministerie de uitkomsten samen van het door Nederlands Jeugdinstituut en Movisie verrichte onderzoek "Vragen, taken, competenties en beroepen in het CJG". In dit artikel reflecteren wij op de uitkomsten van het onderzoek naar de competenties van die professional. Het doel van onze reflectie is om een aantal issues aan te dragen, die nadere uitwerking behoeven (bijvoorbeeld via die regionale bijeenkomsten) bij de verdere professionalisering van het CJG en de CJG-er. Daarmee beogen we bouwstenen aan te dragen voor de landelijke beleidsagenda en de lokale agenda's van de nieuw aangetreden gemeenteraden. Dat laatste vanuit het perspectief dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de regie van het CJG. In dat verband werpen we ook vragen op met het oog op de mogelijke institutionele herschikking van Bureau Jeugdzorg, meer in het bijzonder de toedeling van taken van dat Bureau aan het CJG.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeKees Verhaar ; Bert Prinsen
organisatiePON
plaatsTilburg
pagina's17 p.
publicatievormArtikel
trefwoordenjeugd- en jongerenwerkers ; professionalisering ; jeugdzorg
themajeugdzorg
publicatieprofessional_centrum_jeugd_gezin.pdf
datum invoer07-12-2010