De nieuwe regels van het spel: Internet en publiek debat

samenvatting

Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Op allerlei gebieden van ons leven beïnvloedt het ons denken, handelen en de wijze waarop we als samenleving met elkaar het debat aangaan over publieke kwesties. Op verzoek van het kabinet brengt de rmo een advies uit over de rol van nieuwe media in publieke debatten. De invalshoek is die van toegankelijkheid en pluriformiteit van publieke debatten. Het internet biedt een enorme potentie voor vrije publieke opinievorming, maar levert naar zijn aard ook zichtbare en minder zichtbare begrenzingen op. Het advies brengt deze potentie en beperkingen in beeld, legt dilemma’s bloot en biedt handreikingen om daarmee om te gaan.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeS. Harchaoui ; M. R. J. R. S. van San ; M.E. Noorman ; S. Zafar ; M. Goudswaard ; R. Janssens
organisatieRaad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
plaatsDen Haag
instellingRaad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
pagina's159 p.
publicatievormAdvies
trefwoordeninternet ; publiek debat ; opinievorming ; overheid
themaWajongeren en zijn sociale omgeving
publicatiede_nieuwe_regels_van_het_spel.pdf
datum invoer20-09-2011