De kwaliteit van het onderwijs in cluster 1

samenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs aan de cluster 1-instellingen en het onderwijs aan leerlingen die met een cluster 1-indicatie regulier onderwijs volgen met inzet van ambulante onderwijskundige begeleiding. Cluster 1-leerlingen hebben een visuele beperking. Ze gaan naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (het (v)so) of gaan naar het regulier onderwijs met extra bekostiging. 

In 2009 voerde de inspectie twee deelonderzoeken uit. Het eerste onderzoek betrof het beoordelen van de onderwijskwaliteit in de scholen/afdelingen voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een visuele handicap. Het tweede deelonderzoek was gericht op de kwaliteit van het onderwijs aan 400 leerlingen met een cluster 1-indicatie die naar het regulier onderwijs gaan. Het gaat om leerlingen uit het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs aan cluster 1-leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs kon de inspectie helaas niet beoordelen wegens het ontbreken van voldoende bruikbare documenten. 

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeInspectie van het Onderwijs
organisatieInspectie van het Onderwijs
plaatsUtrecht
instellingInspectie van het Onderwijs
pagina's60 p.
publicatievormRapport
trefwoordencluster1-onderwijs
themaonderwijs
publicatiekwaliteit_cluster_1.pdf
datum invoer10-02-2011