De kracht van de regio: Versterken van de aanpak voor kwetsbare jongeren

samenvatting

Economische tegenwind? Dan staan jongeren als eerste werkloos aan de kant. Zeker kwetsbare jongeren hebben het extra moeilijk. Juist voor deze groep is intensieve samenwerking nodig tussen professionals in de domeinen onderwijs, arbeidsmarkt, inkomen en zorg. Zodat er een goede, effectieve aanpak ontstaat rondom kwetsbare jongeren. Met als einddoel een startkwalificatie of regulier werk. Maar hoe doe je dat? En wat is hiervoor nodig? Dat was het centrale discussiepunt in de Regiosessies kwetsbare jongeren. Uit de regiosessies komen verschillende knelpunten naar voren die een effectieve en efficiënte dienstverlening aan kwetsbare jongeren in de weg staan. Gelukkig is er ook zicht op een aantal oplossingsrichtingen. De belangrijkste bevindingen staan in dit rapport.

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeClemens de Jager ; Klaske Gonlag
organisatieRadarAdvies
plaatsAmsterdam
instellingRadarAdvies
pagina's51 p.
publicatievormRapport
trefwoordenkwetsbare jongeren ; arbeidsmarkttoeleiding ; effectiviteit
themaarbeidstoeleiding
publicatieradar_kwetsbare_jongeren.pdf
datum invoer20-12-2010