Handreiking: de JGZ in beeld bij adolescenten. Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren

samenvatting

Het ministerie van VWS heeft GGD Nederland gevraagd om samen met ActiZ en het NCJ  d.m.v. een handreiking landelijk sturing te geven aan de impuls voor een extra contactmoment met adolescenten. De manier waarop dit contact plaats vindt moet jongeren aanspreken. De (digitale) mogelijkheden van deze tijd kunnen daar een rol in hebben. In deze handreiking staat beschreven hoe op eigentijdse wijze invulling en vorm te geven aan dit contactmoment. Bovendien zal de handreiking JGZ-organisaties moeten inspireren en voeden om het contact tussen adolescenten en de JGZ lokaal inkleuring te geven. Dit betekent dat de handreiking niet ingaat op de implementatie van het contactmoment, het ondersteunen van managers en het bieden van tools om gemeenten te enthousiasmeren en overtuigen van het belang van het extra contactmoment.

De handreiking JGZ in beeld bij adolescenten bestaat uit twee delen. In deel I samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag met de uitgangspunten van het contact tussen adolescenten en de JGZ. In deel II staat een meer praktische uitwerking om invulling te geven aan het contactmoment. Het deel sluit af met een drietal scenario’s afhankelijk van het schooltype en om keuzes te kunnen maken. In de bijlagen aandacht voor voorbeeldprojecten en interventies en welke competenties van JGZ-professionals en de aandacht voor de kwaliteit en registratie.

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeYvonne van Heerwaarden
organisatieNederlands Centrum Jeugdgezondheid, NCJ
plaatsUtrecht
instellingNederlands Centrum Jeugdgezondheid, NCJ
pagina's76 p.
publicatievormHandreiking
trefwoordenhandreiking ; adolescenten ; Jeugdgezondheidszorg ; JGZ ; samenwerking ; onderwijs ; gemeenten ;GGD ; NCJ ; contactmomenten
themajeugdzorg
publicatiehandreiking_beeld_adolescenten.pdf
datum invoer24-02-2013