De jeugd een zorg: Ramings- en verdeelmodel jeugdzorg 2007

samenvatting

In 2007 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) een begin gemaakt met de ontwikkeling van een ramings- en verdeelmodel voor de geïndiceerde jeugdzorg. Dat heeft in 2008 geleid tot de oplevering van de ramingen van het gebruik van de provinciale jeugdzorg en het amk voor de periode 2007-2011 en de verdeling van de jeugdigen met risicokenmerken over de jeugdzorgregio's. De uitkomsten van beide onderzoeken zijn in deze publicatie samengebracht en dienen als input voor de Commissie Financiering Jeugdzorg (cfj). Deze commissie zal mede op basis van deze uitkomsten een onafhankelijk advies uitbrengen over de totale benodigde middelen voor de provinciale jeugdzorg en de verdeling ervan over de regio's.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeJohn Stevens ... [et al.]
organisatieSociaal en Cultureel Planbureau
plaatsDen Haag
instellingSociaal en Cultureel Planbureau
pagina's113 p.
trefwoordenjeugdzorg ; beleid ; financiering
themajeugdzorg
publicatiede_jeugd_een_zorg.pdf
datum invoer05-01-2010