De haalbaarheid van een stepped-care interventie ter vermindering van kwetsbaarheid van chronisch zieke werknemers

Om de kwetsbaarheid van werknemers met chronische aandoeningen te verkleinen is een stepped care-interventie ontwikkeld, bestaande uit vier onderdelen: een e-health Werkscan met gepersonaliseerde feedback, met optioneel de keus om gebruik te maken van een informatieve online gids, een helpdesk en een Werkscan-gesprek met een arbeidsdeskundige. Doel van dit onderzoek was om belemmerende factoren voor deelname aan te wijzen en tevredenheid over deze interventie te evalueren. Om interventies voor kwetsbare werknemers te laten slagen moeten ze gefinancierd worden aangeboden, op maat worden gemaakt (tailored) en gericht (targeted) onder de aandacht worden gebracht.

typeartikel
jaar2019
verantwoordelijkeRuben M. W. A. Drost, Aggie T. G. Paulus, Silvia M. A. A. Evers, Angelique E. de Rijk
organisatieUniversiteit van Maastricht
plaatsMaastricht
trefwoordenduurzame inzetbaarheid;werkvermogen;interventies
themaduurzame inzetbaarheid, interventies
doelgroepenondernemers (werkgevers), HRM
publicatieartikel: De haalbaarheid van een stepped-care interventie ter vermindering van kwetsbaarheid van chronisch zieke werknemers