De beste start?: kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking

samenvatting

De CG-Raad heeft Sardes en Research voor Beleid de opdracht gegeven om, in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs, onderzoek te verrichten naar de relatie tussen het volgen van regulier of speciaal onderwijs en de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking. De vraag in dit rapport is welke onderwijsvorm voor jongeren met een beperking de beste start op de arbeidsmarkt biedt. 

Over de aansluiting tussen (regulier en speciaal) onderwijs en werk voor jongeren met een beperking bestaat veel onzekerheid. Op de vraag welke onderwijsvorm de beste start op de arbeidsmarkt biedt, is vooralsnog geen antwoord te geven. Bekend is dat veel jongeren met een beperking het voortgezet speciaal onderwijs verlaten zonder een diploma en/of startkwalificatie. Tegelijkertijd is het aantal jongeren met een beperking in de Wajong gegroeid. Passend Onderwijs, de ingezette ontwikkeling van de overheid om de speciale onderwijszorg voor leerlingen met een beperking te verbeteren, zal ook aandacht moeten hebben voor het verbeteren van de startpositie van jongeren met een beperking op de arbeidsmarkt. 

Tegen deze achtergrond is de volgende probleemstelling geformuleerd: In hoeverre bestaat er voor leerlingen met een beperking een relatie tussen het volgen van regulier voortgezet onderwijs dan wel speciaal voortgezet onderwijs en de kans op het vinden van betaald werk? 

typepublicatie
jaar2010
verantwoordelijkeIJsbrand Jepma ; Suzanne de Visser
organisatieSardes ; Research voor Beleid
plaatsUtrecht
instellingSardes
pagina's93 p.
publicatievormRapport
trefwoordenonderwijs ; gehandicapten ; analyse ; regulier onderwijs ; speciaal onderwijs ; arbeidsmarkttoeleiding
themaonderwijs
publicatiede_beste_start.pdf
datum invoer11-07-2012