Cumulatieve effecten van bezuinigingen voor jeugdigen in de gemeente Amsterdam: Een quickscan uitgevoerd in mei 2011

samenvatting

Het Rijk bezuinigt in de periode 2010-2014 op verschillende voorzieningen voor jeugdigen. De gemeente Amsterdam vreest dat de cumulatie van bezuinigingen vooral consequenties heeft voor specifieke doelgroepen. De gegevens zijn van belang voor het uitwerken van jeugdbeleid, beleid voor jeugdzorg en Passend Onderwijs en voor lobbyactiviteiten van de gemeente bij het Rijk. De gemeente Amsterdam heeft daarom opdracht gegeven in kaart te brengen middels een quickscan: Welke Rijksbezuinigingen (mogelijke) consequenties hebben voor jongeren van 0-23 jaar in Amsterdam, te onderscheiden in 0-4, 4-12 en 12-23 jaar; Welke - mogelijke - consequenties en cummulatieve effecten dat zijn (inschatting); Welke specifieke doelgroepen in Amsterdam (in de range 0-23 jaar) vooral door de (cumulatieve effecten van) bezuinigingen getroffen dreigen te worden. Deze quickscan is gebaseerd op doorrekeningen van cijfers waardoor de uitkomsten indicatief zijn. Bovendien blijkt dat sommige beschreven bezuinigingen al weer snel worden ingehaald door de actualiteit. Deze quickscan biedt dan ook een foto van de voorgenomen
bezuinigingen in mei 2011

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeAnne-Marie Broeders ; Bram van Dijk
organisatieDSP-Groep
plaatsAmsterdam
instellingDSP-Groep
pagina's30 p.
publicatievormRapport
trefwoordenjeugd ; Amsterdam ; voorzieningen ; statistiek ; beleid
themajeugdzorg
publicatiecumulatieve_bezuinigingen_adam.pdf
datum invoer20-09-2011