CQ-index Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren: Meetinstrumentontwikkeling: Kwaliteit van revalidatiecentra vanuit het perspectief van kinderen en jongeren

samenvatting

Dit rapport doet verslag van het onderzoek waarbij de CQ-index Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren is ontwikkeld en getest. Eerst wordt ingegaan op de aanleiding tot het onderzoek en wordt de gevolgde onderzoeksopzet beschreven. Vervolgens worden de onderzoeksvragen gepresenteerd, beantwoord en van kanttekeningen voorzien. Ten slotte volgen enkele aanbevelingen voor verdere toepassing van de CQ-index Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren en wordt de verbinding gelegd naar andere sectoren van de gezondheidszorg. De CQ-index Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren is dus nog volop in beweging. Echter, de bevindingen uit het huidige onderzoek kunnen op diverse manieren worden gebruikt. Allereerst is uit dit onderzoek gebleken dat beide vragenlijsten in hun huidige vorm geschikt zijn om op een valide en betrouwbare manier diverse ervaringen van jonge cliënten met de zorg in revalidatiecentra te meten. Maar het betreft hier ook de eerste vragenlijsten uit de CQ-index die zich op kinderen en jongeren richten. Omdat het discriminerende vermogen van de beide lijsten nog niet is vastgesteld, zijn ze op dit moment alleen bruikbaar voor het verzamelen van verbeterinformatie, nog niet van keuze-informatie.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeMaarten Krol ; Herman Sixma ; Jany Rademakers
organisatieNivel ; Landelijk Steunpunt Medezeggenschap
plaatsUtrecht
instellingNivel
pagina's167 p.
publicatievormRapport
trefwoordenCQ-index Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren ; ontwikkeling ; testen ; betrouwbaarheid ; validiteit
themaleren omgaan met een beperking
publicatiecq_index_revalidatiecentra.pdf
datum invoer23-08-2012