Contourennotitie WAJONG-risicomodel

samenvatting

Op basis van dit en ander onderzoek heeft TNO een concept-risicomodel voorgelegd aan experts (wetenschap, beleid, uitvoerders), uit verschillende werkvelden. Bij dezelfde deskundigen is nagegaan welke onderzoeksvragen leven over systeemfactoren die latere arbeidsparticipatie beïnvloeden. Hoe zou de keten moeten functioneren om de arbeidsparticipatie maximaal te maken en zo mogelijk arbeidsongeschiktheid voorkomen? Onderzocht is de wenselijkheid en de mogelijkheden van een cohortstudie onder jongeren met beperkingen (met name gedragsmoeilijkheden).

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeJan Besseling ; Saskia Andriessen ; Cees Wevers
organisatieTNO-Arbeid
plaatsHoofddorp
instellingTNO
pagina's88 p.
publicatievormRapport
trefwoordenWajong ; arbeidsmarkttoeleiding ; risicofactoren
themawajongeren en zijn sociale omgeving
publicatiecontourennotitie_risico_wajong.pdf
datum invoer07-04-2010