Combinaties van zorg bij jeugdigen : rapport

samenvatting

Het onderzoek kent drie onderzoeksdoelen: (1) het analyseren van de samenhang tussen de verschillende regelingen voor jeugdigen met een zorgvraag, (2) het verkrijgen van inzicht in de trends in het gelijktijdig dan wel volgtijdig gebruik van verschillende voorzieningen voor jeugdigen met een zorgvraag, met een duiding van de gegevens naar achtergrond kenmerken van de gebruikers en (3) het verkrijgen van inzicht in het preventief vermogen en de effectiviteit van de jeugdzorgketen. Ten behoeve van het onderzoek zijn de cliëntenbestanden van de verschillende regelingen van de provincies Utrecht en Noord-Brabant verzameld en geanalyseerd. De regelingen zijn afzonderlijk gescreend en in hun samenhang op volgtijdig en gelijktijdig gebruik beschouwd en de jeugdzorgloopbanen van 55 jeugdigen beschreven om duiding te kunnen geven aan resultaten van het kwantitatieve onderzoek.

typepublicatie
jaar2009
verantwoordelijkeYorick van den Berg, Carlo Hover, Peter van der Loos en Yermo Wever
organisatieB&A Consulting bv
plaatsDen Haag
instellingB&A Consulting bv
pagina's34 p.
trefwoordenjeugdzorg ; gebruik
themajeugdzorg
publicatiecombinatie_van_zorg_bij_jeugdigen.pdf
datum invoer16-12-2009