Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de AWBZ-transitie

samenvatting

De Wmo verplicht de gemeente om haar burgers bij het beleidsproces te betrekken. De meeste gemeenten geven deze verplichting vorm via een Wmo-raad. De gemeente zal de Wmo-raad dan ook betrekken bij de transitie van de AWBZ naar de Wmo. Met de transitie krijgt de gemeente echter ook een nieuwe groep cliënten onder haar verantwoordelijkheid en zal ze op zoek moeten gaan naar deze nieuwe cliënten om ook hen te betrekken bij de transitie. Hetzelfde geldt voor de Wmo-raden. Ook zij zullen die nieuwe doelgroepen van de Wmo in beeld moeten hebben en met de gemeente moeten nadenken over hoe zij deze doelgroepen in de toekomst blijven betrekken. Maar lukt dit de gemeenten en Wmoraden? Hebben zij contact met de nieuwe doelgroepen, zijn Wmoraden betrokken bij de ransitie en op welke manier krijgt dat vorm? En welke acties zijn er nodig om dat te bevorderen? Om antwoord te krijgen op deze vragen, heeft Movisie in samenwerking met de Koepel van Wmo-raden een onderzoek uitgevoerd onder Wmoraden en gemeenten. In dit rapport vindt u de resultaten: een stand van zaken van de betrokkenheid van Wmoraden en de nieuwe doelgroepen bij de AWBZ-transitie, inzicht in actiepunten en inspiratie voor manieren waarop die betrokkenheid kan worden bevorderd.

typepublicatie
jaar2012
verantwoordelijkeRebekka van Munster ; Karin Sok ; Marjoke Verschelling ; Anne Lucassen
organisatieMovisie ; Koepel van Wmo-raden
plaatsUtrecht
instellingMovisie
pagina's24 p.
publicatievormRapport
trefwoordenWMO ; ANWBZ ; gemeenten ; Wmoraden ; cliëntenparticipatie ; gemeentelijk beleid
themawet- en regelgeving
publicatieClientenparticipatie_AWBZ_transitie.pdf
datum invoer14-08-2012