Cliëntgroepen extramurale AWBZ-begeleiding

samenvatting

In het Regeerakkoord is het voornemen beschreven om de extramurale begeleiding inclusief kortdurend verblijf en vervoer, uit de AWBZ te decentraliseren naar de Wmo.Gemeenten worden vanaf 2013 verantwoordelijk voor personen die voor het eerst een beroep doen op extramurale begeleiding, voor personen van wie de indicatie afloopt in 2013 en voor personen waarbij de situatie verandert en daarom een nieuwe indicatie nodig hebben. Vanaf 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle personen die in aanmerking komen voor extramurale begeleiding. Om gemeente te informeren over de cliëntgroepen en vernieuwing van het ondersteuningsaanbod is gevraagd om gemeenten hiervoor handvatten te geven. Dit in de vorm van beschrijvingen van cliëntgroepen die onder andere inzicht geven in de ondersteuningsvragen van cliënten en doelen van de extramurale begeleiding. Deze concrete en herkenbare beschrijvingen van cliënten kunnen gemeenten als naslagwerk gebruiken bij praktische beleidsvoorbereiding.Het biedt hen namelijk inzicht in de mensen die extramurale begeleiding krijgen en voor wie zij straks verantwoordelijk zijn.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeNienke van Vliet ; Irma Oude Avenhuis ; Louise Pansier ; Sylvia Schutte
organisatieBureau HHM ; TransitieBureau (VWS/VNG)
plaatsDen Haag
instellingTransitieBureau (VWS/VNG)
pagina's93 p.
publicatievormRapport
trefwoordenAWBZ ; WMO ; extramurale belegeleiding ; beleid ; cliëntgroepen
themawet- en regelgeving
publicatieclientgroepen_AWBZ_begeleiding.pdf
datum invoer05-01-2012