Cliëntenmonitor langdurige zorg: Veranderende toegang tot de AWBZ: ervaringen van zorgvragers en cliënten najaar 2010

samenvatting

Gezamenlijke cliëntenorganisaties monitoren in 2009-2010 de veranderingen in de AWBZ. De aandacht is vooral gericht op gevolgen voor mensen met een langdurige zorgbehoefte. Dit rapport gaat over veranderingen in de toegang tot de AWBZ. Wat merken cliënten ervan, welke moeilijkheden ervaren ze, welke oplossingen zoeken ze binnen of buiten de AWBZ, bijvoorbeeld in de Wmo? Volgens plan hebben we zowel in 2009 als in het voorjaar van 2010 verkend wat mensen meemaken. Deze rapportage geeft een beeld van de situatie in het najaar van 2010. Dit rapport is gericht op mensen die te maken hebben met de veranderingen die in 2009 in werking traden. Primair is de aandacht gericht op 'begeleiding'. Daarnaast verkennen we de verandering bij andere zorgfuncties: verpleging en verzorging bij thuiswonende mensen en toegang tot kortdurend verblijf in de vorm van logeerhuizen. In dit rapport wordt ook de invoering van de eigen bijdrage voor begeleiding in 2010 belicht.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeJan Coolen ; Frans van de Pas ; Liesbeth Honig ; Dorien Kloosterman ; Anneke van der Vlist ; Siska de Rijke ; Wietske Oegema ; Nic Vos de Wael ; Corine Zijderveld
organisatieCliëntenmonitor AWBZ
plaatsUtrecht
instellingCliëntenmonitor AWBZ
pagina's34 p.
publicatievormRapport
trefwoordenawbz ; statistiek
themawet- en regelgeving
publicatieveranderingen_awbz_2010.pdf
datum invoer11-04-2011