Checklist: Balans in Beeld

samenvatting

De handreiking met bijbehorende checklist is ontwikkeld voor begeleiders van jongeren met een LVB. Hiermee worden zowel professionals (leerkracht, gezinsvoogd, groepsleider) als ouders bedoeld. Voor de leesbaarheid wordt in deze checklist gesproken van 'hij' en 'zijn', maar daar kan ook 'zij' of 'haar' gelezen worden. Je vult de checklist in per jongere en kunt dit op meerdere momenten herhalen. De handreiking legt uit dat overvraging, maar ook ondervraging, bij jongeren met een LVB kan leiden tot internaliserend of externaliserend probleemgedrag. Het is daarom van belang over- en ondervraging in een vroeg stadium te herkennen, zodat de begeleider zijn benaderingswijze goed kan laten aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de jongere. Beter nog is het om over- of ondervraging te voorkomen en jongeren zoveel mogelijk uit te dagen zich te ontwikkelen. Deze checklist helpt daarbij. Je kunt met de checklist bekijken of evalueren, hoe je jouw benadering vormgeeft en of dit (nog) aansluit bij wat de jongere aan ondersteuning van jou nodig heeft. Maar ook bij signalering van probleemgedrag kan de checklist bruikbaar zijn. Door middel van de checklist kun je nagaan hoe je jouw benadering vormgeeft en waar dit wel en niet aansluit bij wat de jongere aan ondersteuning nodig heeft. Zo wordt duidelijk op welke punten je de jongere misschien meer of minder moet ondersteunen . De checklist is geen meetinstrument, maar een hulpmiddel om zicht te krijgen op de balans tussen de mate waarin de jongere vaardigheden beheerst en de mate waarin de begeleider de jongere heeft ondersteund

typepublicatie
jaar2013
verantwoordelijkeE.J.W. Rot
organisatieKennisplein Gehandicaptensector
plaatsUtrecht
instellingKennisplein Gehandicaptensector
pagina's22 p.
trefwoordenbehandeling ; jongeren ; licht verstandel;ijke beperking ; lvb ; checklist ; intermediairs ;
themaleren omgaan met een beperking

intermediairs

publicatiebalans_in_beeld_checklist.pdf
datum invoer13-06-2013