Chaos dreigt in jeugdzorg: Heel veel onduidelijkheden over model, proces en financiën bij stelselherziening jeugdzorg

samenvatting

Het kabinet-Rutte is voornemens het totale stelsel van zorg voor de jeugd te hervormen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg, verschaffen de toegang en nemen de regierol voor samenwerking binnen de jeugdzorgketen op zich. De decentralisatie wordt ingezet vanuit de wens om te komen tot de integrale ondersteuning van en zorg voor jeugdigen en/of hun opvoeders dicht bij huis. De voorgenomen stelselherziening gaat gepaard met een flinke bezuiniging. Onder de premisse dat het kabinetsplan doorgang vindt heeft SeinstravandeLaar B.V. in de periode december 2010 tot en met mei 2011 een analyse gemaakt van deze beoogde operatie binnen de jeugdzorg. Centrale vraag daarbij luidde: ‘Onder welke condities kan tot een effectieve en efficiënte decentralisatie van de jeugdzorg worden gekomen en hoe staat het met de invulling van deze condities?’ Onderhavig raport bevat de resultaten van deze analyse. Overall kan worden geconcludeerd dat er op dit moment nog zoveel onduidelijkheden bestaan over de toekomstige organisatie van de jeugdzorg en het proces daarnaar toe, dat er uiteenlopende initiatieven ontstaan die vele verschillende richtingen opgaan. Het gevolg is dat er een aanzienlijk risico bestaat dat dit leidt tot een chaos de komende jaren binnen de jeugdzorg, indien niet op afzienbare termijn helderheid wordt verschaft over een aantal elementaire zaken als richting, proces en financiering van deze beoogde operatie.

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeArno Seinstra ; Stan van de Laar ; Lydia van Ruremonde
organisatieSeinstravandeLaar B.V.
plaatsCulemborg
instellingSeinstravandeLaar B.V.
pagina's27 p.
publicatievormRapport
trefwoordenjeugdzorg ; beleid ; gemeenten
themajeugdzorg
publicatiechaos_in_jeugdzorg.pdf
datum invoer24-05-2011