Centra voor jeugd en gezin en regierol gemeente

samenvatting

In deze brief wordt de visie van het kabinet uiteengezet over de regierol van gemeenten in de lokale jeugdketen en de wettelijke verankering van de Centra voor Jeugd en Gezin. Tevens gaat de onderhavige brief in op de motie Sterk/Bouchibti, waarin de regering wordt verzocht om bij de verdere uitwerking van de Centra voor Jeugd en Gezin de gemeenten te verplichten om de zorgcoördinatie binnen de totale jeugdketen te organiseren en hierbij de doorzettingsmacht op gemeentelijk niveau bestuurlijk te verankeren, zodat de aanpak één gezin, één plan daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Daarnaast wordt in deze brief ingegaan op de motie Sterk/Depla, waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken op welke wijze de verplichte opvoedondersteuning vanuit de Centra voor Jeugd en Gezin aangeboden kan worden en op de motie Sterk/Bouchibti die de regering vraagt om bij de verdere uitwerking van de Verwijsindex na te gaan of alle gebruikers verplicht kunnen worden om signalen in de Verwijsindex te plaatsen.

typepublicatie
jaar2007
verantwoordelijkeProgrammaministerie voor Jeugd en Gezin
organisatieProgrammaministerie voor Jeugd en Gezin
plaatsDen Haag
pagina's28 p.
publicatievormBeleid
trefwoordenjeugdzorg ; beleid ; gemeente
themajeugdzorg
publicatiealle_kansen_voor_alle_kinderen.pdf
datum invoer16-03-2010