Cao Wajong-proof: Een intern onderzoek binnen FNV en CNV; Bevindingen, implementatiestrategie, toolbox

samenvatting

CNV Jongeren heeft in samenwerking met FNV Jong en in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (in het bijzonder het Programma Cultuuromslag Wajong) onderzoek gedaan naar de kwaliteit en haalbaarheid van de gemaakte cao afspraken betreffende Wajong. Het doel van het project is te komen tot een heldere, praktische implementatiestrategie voor effectieve Wajong afspraken in cao’s. Deze strategie levert een bijdrage aan de verhoging van het aantal cao’s waarin Wajong afspraken zijn opgenomen, een verbetering van de follow-up en een succesvolle realisatie van deze afspraken. De centrale vraag van het project is hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in caoDe centrale vraag van het project is "hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in cao’s meer afspraken gemaakt worden t.a.v. de arbeidsparticipatie van Wajongers en hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze afspraken ook worden nageleefd?". Dit is vertaald in een aantal onderzoeksvragen: Wanneer lukt het om Wajong afspraken te maken?; · Door welke factoren wordt dit beïnvloed?; · Wat moet je zeker niet doen, wat zeker wel?; · Wat heb je als onderhandelaar nodig om (meer) afspraken te realiseren? ; · Wat moet er in cao’s afgesproken worden, om daadwerkelijk resultaat te boeken? ; · In hoeverre worden gemaakte afspraken ook daadwerkelijk gerealiseerd?; · Wat zijn hierbij succes- en faalfactoren?; · Welke overeenkomsten en verschillen zijn er te zien tussen sectoren?

typepublicatie
jaar2011
verantwoordelijkeCNV Jongeren, FNV Jong
organisatieCNV Jongeren, FNV Jong
plaatsUtrecht ; Amsterdam
pagina's37 p.
publicatievormRapport
trefwoordenCAO ; Wajongers ; Arbeidsmarkttoeleiding
themaarbeidstoeleiding
publicatierapport_CAO-proof.pdf
datum invoer05-04-2011